Privacyverklaring  

Pazzimusic.nl (gevestigd te Leiden) bevat een contactformulier. Hierbij wordt gevraagd om enige persoonsgegevens:

  • Uw naam
  • Uw e-mailadres
  • Uw telefoonnummer

Pazzimusic.nl benut uw e-mailadres en telefoonnummer, die uitsluitend via PazziMusic worden ontvangen, om u te informeren over uitsluitend PazziMusic-optredens, naar aanleiding van uw eerdere vraag. De gegevens worden niet aan derden/anderen doorgegeven! Eenmaal per jaar wordt korte vrijblijvende PazziMusic informatie toegestuurd, indien u dit niet wenst mail privacy@pazzimusic.nl  Gegevens die in het contactformulier worden ingevuld, worden niet bewaard in een database.

Om de website te kunnen bezoeken, bent u niet verplicht om uw persoonsgegevens te verstrekken. Contact opnemen zonder persoonsgegevens te verstrekken is niet mogelijk; wel kunt u, in plaats van het contactformulier in te vullen, een (anonieme) e-mail sturen naar info@pazzimusic.nl  In dit geval verstrekt u alleen uw e-mailadres.

Als ‘betrokkene’ in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft u het recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens die over u worden bewaard. Ook heeft u altijd het recht om toestemming voor een bepaalde verwerking in te trekken en om een klacht te indienen bij de relevante privacytoezichthouder. I Pazzi maakt geen gebruik van automatische besluitvorming. I Pazzi maakt ook geen gebruik van cookies. Voor vragen over de website en muziekoptredens kun u ook mailen naar info@pazzimusic.nl